Building Code ACI-318-83M vs TS 500  Kuralları

Ata Atun

Contents

iç kapak / Title and copy right                                                                       i

içindekiler / Table of Contents                                                                      ii

Referanslar / References                                                                              xi

Giriş / Preface                                                                                                  xii

Özgeçmiş / Curriciulum vitae                                                                        xiii

Dönüşüm Tablosu / Conversion Table                                                       xv

TS 500 BETONARME YAPILARIN HESAP VE YAPIM KURALLARI

Bölüm 0 - Konu, Tarif, Kapsam                                               1

0.1 -  Konu

0.2 - Tarifler

0.3   Kapsam

Bölüm 1 - Yapıta ait dökümanlar                                            2

1.1  - Yapının

1.2  - Statik ve dayanım hesapları

1.3  - Kullanılan işaretler

1.4  - Resimler

1.5  - Sorumlu şantiye şefligi

Bölüm 2 - Malzeme                                                                 10

2.1  - Betonun elemanları

2.2  - Çelik

2.3  - Beton

Bölüm 3 - Betonun hazırlanışı                                                17

3.1  - Agreganin katılışı

3.2  - Çimento miktari (Dozaj)

3.3  - Su miktari

3.4  - Karıştırma şekli

3.5  - Gözenekli agrega kullanılması

Bölüm 4 - Beton ve çeliğin işlenmesi, yerine konması

ve yerine konduktan sonra bakımı                        20

4.1  - Genel olarak

4.2  - Donatının yerleştirilmesi

4.3  - Beton taşınması

4.4  - Betonun işlenmesi, yerine konması

 iii

4.5   - Soğuk havada beton dökme

4.6   - Sıcak havada beton dökümü

4.7   - İş derzleri

4.8   - Betonun yerine konduktan sonraki bakımı

Bölüm 5 - Kalıp ve iskele                                                        26

5.1   - Genel olarak

5.2   - Yük kabulleri

5.3   - Proje ve resimler

5.4   - Takviyeler

5.5   - Yer (zemin) üstü yapılarında kalıp iskelesi

5.6   - Dayanım tahkiki

5.7   - Kalıp sureleri ve kalıp alma

Bölüm 6 - Genel hesap esasları ve emniyet

gerilmeleri                                                                              31

6.1   - Hesaplardaki kabuller

6.2   - Yapılarda yük kabulleri

6.3   - Isı değişikliği için kabuller ve genleşme derzleri

6.4   - Rötre

6.5   - Sünme

6.6   - En elverişsiz yüklenme şekli

6.7   - Nokta ve çizgi yüklerin dagılışı

6.8   – Basınç ve çekme gerilimleri tahkiki

6.9   - Kayma ve aderans tahkiki

6.10   - Burulma tahkiki

6.11   - Zımba etkisi

6.12   - Çatlak genişliklerinin tahkiki

6.13   - Sehim tahkiki

6.14   - Emniyet gerilmeleri

Bölüm 7 - Bazı yapı elemanları için kurallar                            44

7.1   - Bir yönde asal donatısı olan plaklar

7.2   - Çift yönde donatılı plaklar

7.3   - Dişli döşemeler

7.4   - Kirişler ve tablalı kirişler

7.5   - Kirişsiz döşemeler

7.6   - Kolonlar ve basinç elemanları

7.7   - Çerçeveler

7.8   - Kemerler

7.9   - Betonarme duvar ve yüksek irtifali kirişler

7.10   - Mafsal ve mesnetler

Bolüm 8 - Yapının teşkilindeki konstrüktif esaslar                   77


iv

8.1  - Donatı

8.2  - Kirişlerde gövde ve plaklarda rötre donatısı

8.3  - Eğilmeye çalışan elemanda minimum donatı

8.4  - Kimyasal etkilere karşı koruma

8.5  - Mekanik etkilere karşı koruma

8.6  - Yangına karşı koruma

8.7  - Toleranslar

Bölüm 9 - Yapı üzerinde deneyler                                           93

9 1 - Yüklenme deneyi

Bolum 10 - Yapi malzemesi uzerindeki deneyler                      94

10.1  - Genel olarak

10.2  - Çimento

10.3  - Agrega

10.4  - Beton karştırma suyu

10.5  - Beton

10.6  - Yapıdaki betonun kalitesinin muayenesi

10.7  - Çelik

10.8  - Limiting dimensions for compression members

Bolum 11 - Türk standartlarının uygulanması hakkındaki

          tüzük hükümlerine göre yapılacak işlem                        98

Notlar                                                                                     99

318-83M ACI STANDART BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR REINFORCED CONCRETE                                                                             100

Contents                                                                                                             103

PART 1 - GENERAL

Chapter 1 - General Requirements                                          110

1.1- Scope

1.2  - Permits and drawings

1.3  - Inspection

1.4  - Approval of special systems of design or construction


V

Chapter 2 - Definitions                                                            111

2.1 - General

PART 2 - SPECIFICATIONS AND TCSTS FOR MRTCRIAIS

Chapter 3 - Materials                                                               114

3.0   - Notation

3.1   - Tests of materials

3.2   - Cements

3.3   - Aggregates

3.4   - Water

3.5   - Metal reinforcement

3.6   - Admixtures

3.7   - Storage of materials

3.8   - Specifications cited in this Code

PART 3 - CONSTRUCTION ACQUIREMENTS

Chapter 4 - Concrete Quality                                                   122

4.0   - Notation

4.1   - General

4.2   - Selection of concrete proportions

4.3   - Evaluation and acceptance of concrete

Chapter 5 - Mixing and Placing Concrete                                127

5.1 - Preparation of equipment and place of deposit 5 2 - Mixing of concrete

5.3   - Conveying

5.4   - Depositing

5.5   - Curing

5.6   - Cold weather requirements

5.7   - Hot weather requirements

Chapter 6 - Formwork, Embedded Pipes,

and Construction joints                                                         130

6.1   - Design of formwork

6.2   - Removal of forms and shores

6.3   - Conduits and pipes embedded in concrete

6.4   - Construction joints


vi


Chapter 7 - Details of Reinforcement                                       133

7.0  - Notation

7.1  - Hooks and bends

7.2  - Surface conditions of reinforcement

7.3  - Placing reinforcement

7.4  - Spacing of reinforcement

7.5  - Splices in reinforcement - General

7.6  - Splices in tension

7.7  - Splices in compression

7.8  - Splices of welded plain wire fabric

7.9  - Splices of deformed wire and welded deformed wire fabric

7.10  - Special details for columns

7.11  - Connections

7.12   - Lateral reinforcement

7.13  - Shrinkage and temperature reinforcement

7.14  - Concrete protection for reinforcement

PART 4 - GENERAL REQUIREMENTS

Chapter 8 - Analysis and Design

General Considerations                                                          146

8.0  - Notation

8.1  - Design methods

8.2  - Required loading

8.3  - Modulus of elasticity

8.4  - Frame analysis and design - General

8.5  - Frame analysis and design - Details

8.6  - Redistribution of negative moments in continuous

         nonprestressed flexural members

8.7  - Requirements for T-beams

8.8  - Concrete joist floor construction

8.9  - Separate floor finish

8.10  - Alternate design method

Chapter 9 - Strength and Serviceability Requirements           155

9 0 - Notation 9 1 - General

9.2  - Strength

9.3  - Required strength

9 4 - Design strengths for reinforcement

9.5 - Control of deflections


vii

Chapter 10 - Flexure and Axial Loads                                      174

10.0  - Notation

10.1  - Scope

10.2  - Assumptions

10.3  - General principles and requirements

10.4  - Distance between lateral supports of flexural members

10.5  - Minimum reinforcement of flexural sections

10.6  - Distribution of flexural reinforcement in beams and

           one-way slabs

10.7  - Deep flexural members

10.8  - Limiting dimensions for compression members

10.9  - Limits for reinforcement of compression members

10.10  - Slenderness effects in compression members

10.11  - Approximate evaluation of slenderness effects

10.12  - Axially loaded members supporting flat slabs

10.13  - Transmission of column loads through floor systems

10.14  - Bearing

10.15  - Composite compression members

10.16  - Special provisions for walls

Chapter 11 - Shear and Torsion                                              178

11.0  - Notation

11.1  - General reinforcement requirements

11.2  - Shear strength

11.3-  Lightweight concrete shear and torsion stresses

11.4  - Nominal permissible shear stress for nonprestressed

           concrete members

11.5  - Nominal permissible shear stress for prestressed concrete

           members

11.6  - Design of shear reinforcement

11.7  - Combined torsion and shear for nonprestressed members

11.8-    Design of torsion reinforcement

11.9-    Special provisions for deep beams

11.10  - Special provisions for slabs and footings

11.11  - Shear reinforcement in slabs and footings

11.12  - Openings in slabs

11.13- Transfer of moments to columns

11.14  - Special provisions for brackets and corbels

11.15  - Shear-friction

11.16  - Special provisions for walls

Chapter 12 - Development of Reinforcement                           196

12.0 - Notation


                viii

12.1  - Development requirements - General

12.2  - Positive moment reinforcement

12.3  - Negative moment reinforcement

12.4  - Special members

12.5  - Development length of deformed bars and deformed wire

           in tension

12.6  - Development length of deformed bars in compression

12.7  - Development length of bundled bars

12.8  - Standard hooks

12.9  - Combination development length

12.10  - Development of welded wire fabric

12.11  - Development length of prestressing strand

12.12  - Mechanical anchorage

12.13  - Anchorage of web reinforcement

PART 5 - STRUCTURAL SYSTEMS OR CLEMENTS

Chapter 13 - Slab Systems with Multiple Square or

Rectangular Panels                                                                204

13.0 - Notation

13 1 - Scope and definitions

13.2  - Design procedures

13.3  - Direct design method

13.4  - Equivalent frame method

13.5  - Slab reinforcement

13.6  - Openings in the slab system

Chapter 14-Walls                                                                    218

14.0  - Notation

14.1  - Structural design of walls

14.2  - Empirical design of walls

14.3  - Walls as grade beams

Chapter 15 - Footings                                                             220

15.0  - Notation

15.1  - Scope

15.2  - Loads and reactions

15.3  - Sloped or stepped footings

15.4  - Bending moment

15.5  - Shear and development of reinforcement

15.6  - Transfer of stress at base of column or pedestal

15.7  - Pedestals and footings of unreinforced concrete

15.8  - Footings supporting round or regular polygon shaped


ix

columns

15.9   - Minimum edge thickness

15.10   - Combined footings and mats

Chapter 16 - Precast Concrete                                                 225

16.1   - Scope

16.2   - Design

16.3   - Bearing and nonbearing wall panels

16.4   - Details

16.5   - Identification and marking

16.6   - Transportation, storage, and erection

Chapter 17 - Composite Concrete Flexural Members            226

17.0   - Notation

17.1   - Scope

17.2   - General considerations

17.3   - Shoring

17.4   - Vertical shear

17.5   - Horizontal shear

17.6   - Ties for horizontal shear

17.7   - Intentional Roughness

Chapter 18 - Prestressed Concrete                                          228

18.0   - Notation

18.1    -Scope

18.2   - General considerations

18.3   - Basic assumptions

18.4   - Permissible stresses in concrete - Flexural members

18.5   - Permissible stresses in steel

18.6   - Loss of prestress

18.7   - Flexural strength

18.8   - Steel percentage

18.9   - Minimum bonded reinforcement requirements

18.10   - Repetitive loads

18.11   - End regions

18.12   - Continuity

18.13   - Slab systems

18.14   - Compression members - Combined axial load and

bending

18.15   - Corrosion protection for unbonded tendons

18.16   - Post-tensioning ducts

18.17   - Grout for bonded tendons

18.18   - Steel tendons


x

18.19  - Application and measurement of prestressing force

18.20  - Post-tensioning anchorages and couplers

Chapter 19 - Shells and Folded Plate Members                       239

19.0  - Notation

19.1  - Scope and definitions

19.2  - Assumptions

19.3  - General considerations

19.4  - Design strengths

19.5  - Reinforcement requirements

19.6  - Prestressing

19.7  - Construction

PART 6 - SPECIAL CONSIDERATIONS

Chapter 20 - Strength Evaluation of

Existing Structures                                                                  242

20.0   - Notation

20.1   - Strength evaluation - General

20.2   - General requirements for analytical investigation

20.3  - General requirements for load tests

20.4  - Load tests on flexural members

20.5   - Members other than flexural members

20.6   - Provision for lower load rating

20.7  - Safety

APPENDICES

Appendix A - Special Provisions for Seismic Design 245

A.O - Notation

A.1 - Scope

A.2 - Definitions

A.3 - General requirements

A.4 - Assumptions

A.5 - Flexural members of special ductile frames A.6 - Special ductile frame columns subjected to axial loads and bending

A.7 - Beam-column joints in special ductile frames A.8 - Special shear walls

Appendix B -Metric Equivalents (Imperial to M.K.S.) 253

 

REFERENCES

1.  American Concrete Institute. ACl Standart 318-83 318M-83.

     Michigan: ACI, 1983

2.   Turk Standartları Enstitüsü TS500 Betonarme vapıların hesap ve yapım

    Kuralları.     Ankara. 1975