I.Denizcilik Şurası Gazimağusa Limanındaki Vinçler ve Verim arttırılması

Ata Atun

 

ULAŞTIRMA VE BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 1ci DENİZCİLİK ŞURASI GAZİMAĞUSA LİMANINDAKİ VİNÇLER VE VERİMİN ARTTIRILMASI

BİLDİRİSİ

 

02 Mart 1998

 

Abstract

Gazimağusa Limanında çalışan vinçlerin durumu

Gazimağusa Limanında boşaltma ve yükleme işlerinde kullanılan özel sektöre ait vinçlerin ve devlete ait vinçlerin büyük bir kısmı son derece eski ve yıpranmış vaziyettedir. Rekabet olmadığından, vinçlere iş rotasyon usulü verildiğinden ve vinç ücreti saat başı ödendiğinden, mal sahipleri vinçlerine, ne olursa olsun bana da sıra gelecek düşüncesi ile bakım yapmamak da, verim arttırıcı önlem almamak da ve vinç operatörlerine verime bakılmaksızın saat doldurması talimatı verilmektedir. Kullanılan araçların çoğu 1974 öncesinden kalma olduğundan, Gazimağusa limanı çevre limanlar ile kıyaslandığında, verimi düşük, maliyetleri yüksek liman sınıfına girmektedir. Limanlarımızdaki araç ve gereç maalesef çağı yakalayamamıştır.

Vinç fiyatları:

Limanda kullanılabilecek kapasitede, yeni bir vincin gümrüksüz fiyatı $225,000 'dır.

Vinçlerin Gümrük Harçları

Vinçlerin gümrük harçları dökümü aşağıdadır.

Gümrük Vergisi        : %10

istikrar Fonu              : %10

Katma Değer Vergisi          : %10

Rıhtım Harcı             : % 2.2

Güvenlik Kuvvetleri        : % 2.5

Toplam                      : %34.70

Vinçlerin geliri:

Limandaki iş hacminden dolayı, yeni bir vincin haftalık ortalama geliri $400'e ancak ulaşabilir. Bu gelirde aylık $1600 ve yıllık $19,200 ' dir. Bu gelirin %40'ı gider olarak düşünülürse, sadece vincin amortismanı için 19.53 yıl gerektirmektedir. Bu rakam ekonomik bir yatırım rakamı değildir.

 

 

İş Araçlarına yatırım :

Limanda çalıştırılmak amacı ile ithal edilen Vinç, forklift, gantry crane ve benzeri iş araçlarından %10 İstikrar vergisi, %10 Gümrük Vergisi, %10 KDV, %2.2 Rıhtım harcı ve %2.5 Güvenlik kuvvetleri katkısı olarak toplam %34.7 vergi alınması ve bu iş araçlarının fiyatlarının $ 100,000 - $ 250,000 arasında olması nedeni ile, %34.7 gibi çok yüksek olan gümrük ve diğer vergiler ve gelirin düşük olması, yatırım ruhunu frenlemek de, olabilirlik ihtimalini çok aza indirgemektedir.

Verim arttırıcı öneriler:

1)    Vinçlere rotasyon usulü iş verme yöntemi kaldırılmalı ve liman da gerçekten iş yapan ve yükleme ve boşaltmanın bütün sıkıntılarını çeken Acentelere istedikleri vinci seçme ve talep etme hakkı verilmelidir. Bu yöntemle, Acenteler, performansı iyi olan, bakımlı ve verimi yüksek olan vinçleri talep edeceğinden, yükleme ve boşaltmada verim daha yüksek olacak ve vinçler arasına rekabet girecektir

2)    Vinçlere asgari emniyet ve bakım standardı getirilmeli ve uygulanmalıdır.

3)    Bu iş araçlarının ithalinde ödenecek toplam vergilerin, %10 civarında tutulabilmesi, limanımızın araç gereç ile çağı yakalayabilmesine, veriminin artmasına, şu anda olmayan istihdamın artmasına, kısa vadeli gümrük geliri yerine, kayıt altında uzun vadeli fakat devamlı bir kazanç vergisi elde edilmesine yol açacaktır.

4)    Kalkınma Bankası kanalı ile Turizm ve Tarım sektörüne uygulanan düşük faizli ve uzun vadeli krediler ile iş araçları alımı teşvik edilmelidir. Limanda çalışan her araç, kayıt altında olduğundan vergi kaçırması söz konusu değildir. Bir iş aracının istihdamında en az , 1 operatör , Vz İdareci , Î4 Servis elemanı ve Vx yedek parça elemanı çalışmak mecburiyetindedir. Buda bir adet iş aracının, vergisini veren, devlete yük olmayan en az IVı kişiyi istihdam etmesini sağlayacaktır.

 

 

Dr. Ata Atun Ph.D. (USA)

Armatörler Birliği Başkanı