Dünyadaki Kolay Bayrak Ücretleri ve KKTC

Ata Atun

 

 

 

Abstract

 

DÜNYADAKİ KOLAY BAYRAK ÜCRETLERİ ve KKTC

KKTC 'deki gemi kayıt ücretleri, sertifikalar ve Denizcilikle ile ilgili Gelir Vergisi politikası, uluslararası uygulamalara bakılmadan, gelişi güzel uygulanmak da ve masa başında oturup, denizi ve deniz taşımacılığını tanımayan kişiler tarafından yönlendirilmektedir.

KKTC Vergi Dairesi ve özellikle Mağusa Vergi Dairesi, maalesef uluslararası uygulamaları göz önüne almadan," Mevcut yasalarda yazmıyorsa ben bu vergiyi alırım anlayışı" ile Denizcilik sektörü faaliyetleri ile ilgili olmayan vergileri üretmekte ve Vergi Dairesinin yasalardan aldığı yaptırım gücünün arkasına sığınarak bunları zorla uygulamakta ve uygulamağa çalışmaktadır.

Deniz taşımacılığı ile meslektaşlarımızın değerlendirmesine göre bu mentalite ve uygulama yanlış olup Denizcilik sektörünün gelişmesini engelleyicidir. Devletten hiç bir yardım istemeden, maaş çekmeden, emeklilik ve milyarlarca ikramiye almadan, istihdam alanı açan ve uluslararası taşımacılık piyasasından Dolar bazında pay kopararak bu ülkeye getiren bu sektör mensupları, diğer ülkelerin yaptığı gibi desteklenmeli ve diğer ülkelerdeki uygulamaların aynısına tabi olmalıdırlar.

Dünyadaki uygulamalardan haberi olmayan ve araştırma yapmadan faraziyelerle vergi uygulamasına geçen bürokratlarımız, aynen Serbest limanda yaşanan facia gibi bir yıkımında bu sektörde yaşanmasına neden olacaklardır.

Aşağıdaki tablo, Kolay Bayrak sınıfında olan tanınmış ülkelerin uygulamalarını özetlemektedir. (Tablo, KKTC'de kayıtlı gemilerin çoğunluğunun benzeri olan 900 Gross, 700 net tonluk, 10 yaşında, değeri $500,000 olan bir gemi göz önüne alınarak hazırlanmıştır.). Bütün ücretler ABD Doları ($) cinsindendir.

 

  

                                ilk Kayıt  Alım-satım  Gelir   Kurumlar  Çalışanların       Diğer sertifikalar

Devlet                         ücreti      vergisi    Vergisi   Vergisi   kazanç vergisi    (örnek: Yıllık kontrol)

KKTC                             $2,500 $3,000 0 %25 Vergi isteniyor $100

Antigua & Barbuda 540

150

0

0

0

317

Bahama

                2,400

0

0

0

0

300

Barbados

                2,400

0

0

0

0

240

Belize

                   300

0

0

(900 x $0.10=$90)

0

500

Bermuda

                2,500

0

0

0

0

0+Survey ücreti

Kamboçya

  900 x $0.05 = 45

0

0

0

0

900 x $0.10=$90

Kayman Adaları            627

193

0

0

0

900 x $0.30=$270

Kosta Rika

900 x $0.50 = 450

0

0

0

0

900 x $0.10=$90

Kıbrıs R.Y.

900 x $0.18=165   32

0

0

0

178

Djibouti

                 1,400

0

0

0

0

1,200

Gibraltar

                 1,340

0

0

0

0

10

Honduras

900 x $0.25 = 225

0

0

0

0

900 x $0.50 = 450

Hong Kong

900 x $0.50 = 450

0

0

0

0

194

İsle of Man

                    644

243

0

0

0

243

Liberya

                 2,500

200

0

0

0

700nt x $0.40=$280

Luxemburg

                 2,239

0

0

0

0

700nt x $0.95=$665

Madeira

                 2,000

300

0

0

0

1,500

Malta

700 x $0.256 = 180

0

0

0

0

700 X $0.15 = 105

Marshall Adaları          2,500

50

0

0

0

725

Mauritius

900 x $0.25 = 225

0

0

0

0

500

Antiller (Hollanda)        1,500

0

0

0

0

559

 

Norveç                         500             0                 0   0                             0            712

Panama                        500             0                 0   0                             0            500

Singapore                    1137           0                 0   0                             0            140

Sri Lanka                     700             0                 0   0                             0            500

St. Vincent                   500             0                 0   0                             0            200

Vanuatu                       175             0                 0   0                             0            725


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden Sağlanan Kazançların Gelir Vergisi Yükümlülüğünden İstisna Tutulması Kararı (K-2) 321-88 altında KKTC Kayıtlı gemi sahibinin veya şirketin Gelir vergisinden istisna tutulduğu ancak bu yasa yapılırken (1963) Kurumlar vergisi olmadığı ve söz konusu kararda Kurumlar vergisinden bahsedilmediği için, Mağusa Vergi Dairesi tarafından yapılan yorumda, Deniz taşımacılığı ile ilgili şirketlerin Kurumlar vergisine tabi olduğu uygulaması çok yanlış bir yaklaşımdır.

Gemi sahibi şirketlere, bu yorum altında, bu yıl Resen Vergi tarh edilmiş ve Milyarlarca Lira cezalar kesilerek tebliğ edilmiştir.

KKTC Bayrağı taşıyan gemileri sıkıntıya sokan, Gelir Vergisi talep edilmeyen Bayrağa değişmeğe dahi itebilecek olan bu uygulamaya derhal son verilmeli ve söz konusu kararda değişiklik yapılarak gemi sahibi KKTC'Ii şirketler, Gelir Vergisinden olduğu gibi Kurumlar Vergisinden de muaf tutulmalı, ve resen vergi tarhına ve cezaya neden olan beyan vermeleri de talep edilmemelidir.

Bu muafiyetin ve Gelir Kaybının yerine, denizci olarak tanınan Panama, Malta, Belize, Honduras gibi Devletlerin, Gelir vergisi yerine uyguladığı tonaj vergisi getirilmelidir. Bu vergi kullanılan Bayrağın sağladığı menfaatlere göre Net veya Gros ton başına $ 0.50 - $ 1.50 arası değişmektedir. KKTC Kayıtlı gemilerimizin toplam Gross tonu 28,921 olup, ortalama her gros tona $1.00 vergi alındığında, Maliyemize yıllık $ 28,901 ABD Dolarlık, döviz cinsinden, artan ama azalmayan bir ek gelir sağlayacaktır.

Maliyemizin ve diğer devletlerin Maliyelerinin uluslararası taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren gemilerin kazançlarını tespit etmesi mümkün olmadığından, Gelir Vergisi ve Kurumlar vergisi ile sonuçlandırılacak bir beyan sonucu elde edilecek gelirin, bu meblağdan çok daha düşük olacağı nedeni ile denizci ülkelerin uyguladıkları bu yönteme geçmek gerek Maliyemiz gerekse de Gemi sahibi şirketler açısından daha iyi olacaktır.

 

Ata Atun Ph.D. (USA)

Yd. Doç. Dr.

Armatörler Birliği Başkanı