Names of Locations of Cyprus Lost in the History

Ata Atun

 

 

 

 

 


Contents - İçindekiler

 

 


 

Preface      :  Tuncer BAĞIŞKAN                                                   vi

 

Önsöz        : Tuncer BAĞIŞKAN                                                   iii

 

Preface      : Mahmut İSLAMOĞLU                                                 x

 

Önsöz        :  Mahmut İSLAMOĞLU                                              xi

 

Foreword :  Suna ATUN                                                               xii

 

Sunuş         :  Suna ATUN                                                             xiii

 

Why and How to use this book                                                      xiv

 

Kitabın kullanımı ve kullanım amacı                                              xvi

 

 

Part 1 – Bölüm 1                                                                                        1

List of the names of the villages, towns, rivers, points, capes, bays, mountains, hills, planes and etc. mentioned in the  old  manuscripts, books, traveling notes, itineraries, narratives, chronicles,  peregrinetions, maps and etc. in the Alphabetical order as they were written.

 

Köylerin, şehirlerin, derelerin, burunların, koyların, körfezlerin, dağların, tepelerin, ovaların ve benzeri yerlerin elyazması eserler, kitaplar, seyahatnameler, gezi notları, öyküler, günlük olaylar tutanağı, uzun seyahat kayıtları, haritalar ve benzerlerinde geçen isimlerinin, yazıldıkları hali ile Alfabetik olarak sıralanmış listesi.

 

Part 2 – Bölüm 2                                                                                        27

List of the names of the villages, towns, rivers, points, capes, bays, mountains, hills, planes and etc.mentioned in the  old manuscripts, books, traveling notes, itineraries, narratives, chronicles, peregrinations, maps and etc. in the Alphabetical order based on today’s local names in Greek.

 

Köylerin, şehirlerin, derelerin, burunların, koyların, körfezlerin, dağların, tepelerin, ovaların ve benzeri yerlerin elyazması eserler, kitaplar, seyahatnameler, gezi notları, öyküler, günlük olaylar tutanağı, uzun seyahat kayıtları, haritalar ve benzerlerinde geçen isimlerinin, bu gün kullanımda olan yerel Rumca isimlere göre Alfabetik olarak sıralanmış listesi.

 

Part 3 – Bölüm 3                                                                                        53

List of the names of the villages, towns, rivers, points, capes, bays, mountains, hills, planes and etc. mentioned in the  old manuscripts, books, traveling notes, itineraries, narratives, chronicles, peregrinations, maps and etc. in the Alphabetical order based on today’s local names in Turkish.

 

Köylerin, şehirlerin, derelerin, burunların, koyların, körfezlerin, dağların, tepelerin, ovaların ve benzeri yerlerin elyazması eserler, kitaplar, seyahatnameler, gezi notları, öyküler, günlük olaylar tutanağı, uzun seyahat kayıtları, haritalar ve benzerlerinde geçen isimlerinin, bu gün kullanımda olan yerel Türkçe isimlere göre Alfabetik olarak sıralanmış listesi.

 

Part 4 – Bölüm 4                                                                                        79

List of the names of the Cities, towns and villages in Cyprus in Greek and Turkish in the Alphabetical order based on today’s Greek names transliterated to the Roman Script.

 

Kıbrıs’taki şehirlerin, kasabaların ve köylerin Rumca ve Türkçe isimlerinin bu gün kullanımda olan ve Latin Alfabesine göre uyarlanmış Rumca isimlerine göre Alfabetik olarak sıralanmış listesi.

 

Part 5 – Bölüm 5                                                                                        99

List of the names of the Cities, towns and villages in Cyprus in Turkish and Greek in the Alphabetical order based on today’s Turkish names.

 

Kıbrıs’taki şehirlerin, kasabaların ve köylerin Türkçe ve Rumca isimlerinin bu gün kullanımda olan Türkçe isimlerine göre Alfabetik olarak sıralanmış listesi.

 

Part 6 – Bölüm 6                                                                                     119

Map of CYPRUS showing the locations and the names of the cities, towns and villages in Greek and Turkish.

 

Şehirlerin, kasabaların veya köylerin yerlerini ve isimlerini Türkçe ve Rumca olarak veren Kıbrıs Haritası.  

 

References                                                                                               122

 

 


Books

C. D. Cobham, Excerpta Cypria,

Ata Atun, Belgelerle Kıbrıs Tarihi, Ozyay Matbaası Magusa 2005, ISBN 975-6653-07-8

A. & J. Stylianou,  The History of the cartography of Cyprus by

T. A. H. Mogabgab, Excerpts on Cyprus,

Sir David Hunt Footprints in Cyprus, , Trigraph, England, 1982

D. G. Hogarth, Devia Cypria,

Anthony Luttrell, The Hospitallers in Cyprus, Rhodes, Greece and the West 1291-1440,

George Hill, A History of Cyprus,

istory of Cyprus, George Hill

 

 

Maps and Atlases

Das mittelaendische Meer haritası, Augsburg 1730

Giovanni F. Camocia Haritası, 1566

Iacomo Franco, Cyprus Island, ca 1570

Jacques Nicolas Bellin Haritası, 1764, Carte De L'Isle De Cypre (213 x 168 mm), Paris 1764

Kıbrıs Haritası. İskan Bakanlığı Harita Dairesi.1972

Map of Cyprus. J. Wayle, Map of Cyprus

Matheo Pagano Haritası, 1538

Nuova Carta del europa Turchesca. Isaak Tirion. Amsterdam.

Thomaso Porcacchi, harita, Venedik 1590

J. Nicolas, Carte De L'Isle De Cypre (213 x 168 mm), Paris 1764

Gerard Mercator, Ioannes Ianssoniıus, Amsterdam 1637

Abraham Ortelius, Cyprus Island, Amsterdam, 1573

Abraham Ortelius, Alexandri Magni Macedonis Expedito, Amsterdam, 1608 veya 1612

Abraham Ortelius, Cyprus Island, Amsterdam, 1570

Asia Minor Haritası, Pierre Mortier, Amsterdam 1700

Turcicum Imperium Haritası. Guiljelmus et Iohannes Blaeu, Almanya, 1641

A new map of the Eastern parts of Asia Minor haritası. R. Spofforth Sculp. 1714, İngiltere