Milattan Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler - Cilt 1

Ata Atun

 

Contents

 

Neden Çeviri Kitap ?

SUNA ATUN ………………………………………………………..….      xi

 

Şimdilik, Elde Var Bir !

Doç. Dr. Ata ATUN : ……………………..…………………….… xiii

 

BELGE YAZARLARI

 

Yazar                                                                          Sayfa  

 

Pindar ……………………………………………………………. 1

“Sekizinci Nemea’lı Lirik Nazım” : M.Ö.502

 

Euripides ……..………………………………………………….       2

“Helen” : M.Ö.412

 

Strabo ………….………….…….……………………………….         6

“Coğrafya” : M.Ö.23

 

Pomponius Mela ……………………………………………… 16

“Kronograf” : M.S.40-41

 

Claudius Ptolemaeus ………………………………………. 17

“Geographice Hypegesis” : M.S.140

 

Jallal-ud-din Us-Suyuti …..………………………………..        19

“Halifelerin Tarihi” : M.S.647

 

Willibald ………………………………………………………… 23

“Yaptığı Seyahatler” : M.S.721-727

 

Shams Al din Muqaddasi …………………………………  24

“Suriye’nin tanımı” : M.S.985

 

Saewulf …………………………………………………………. 25

“Kişisel Anlatı” : M.S.1102

İbn Al-Qalanisi ….……………………………………………. 27

“İbn Al-Kalanisi’nin Günlüğü” : M.S.1136-1137

 

Benjamin of Tudela ………………………………………… 28

“Filistin’deki İlk Seyahatler” : M.S.1160

 

Roger de Hoveden …………………………………………… 29

“Haçlı Seferi” : M.S.1191

 

Richard Devizes ……………………………………………… 40

“Haçlıların Günlüğü” : M.S.1191 ve 1192

 

Geoffrey de Vinsauf ………………………………………… 45

“I’nci Richard ve Beraberindekilerin Kutsal Topraklar’a

Yaptıkları Yolculuğun Notları” : M.S.1191 ve 1192

 

Benedict of Peterborough ………………………………… 68

“Peterboro Başkeşişi” : M.S.1191-1193

 

Neophytus ……………………………………………………… 77

“Kıbrıs’ın Talihsizlikleri Hakkında” : M.S.1196

 

W. Von Oldenburg …………………………………………… 83

“Oldenburg’lu Wilbrandi’nin Uzun Seyahati” : M.S.1211

 

John, Lord de Joinville ……………………………………  89

“Hatıralar” : M.S.1248

 

Dante Alighieri ………………………………………………. 106

“Cennet Bahçesi” : M.S.1285-1310

 

Hovhannes ve Yeritsantz …………………………………. 108

“Ermeni Metinleri” : M.S.1305,1312,1317

 

John Maundeville ……………………………………………  110

“Yolculuk ve Seyahat” : M.S.1322

 

Chevalier de la Tour Landry ……………………………  112

“Bayanların Davranış El Kitabı” : M.S.1324

Muntaner ……………………………………………………….  115

“Günlük Olaylar Kaydı” : M.S.1325-1330

 

Wilhelm Von Boldensele ………………………………….. 117

“Kutsal Topraklar Günlüğü” : M.S.1333

 

Jacobus de Verona ………………………………………….  120 “İsimsiz” Gezi Notları : M.S.1335

 

Ludolf Von Suchen ………………………………………….  125

“Kıbrıs Adasının Tarihi” : M.S.1336

 

Adı Bilinmeyen İngiliz Yazar …………………………..  134

“Kutsal Topraklar’a Yapılan Yolculuğun Tutanakları” :

M.S.1344-1345

 

Giovanni Villani ………………………………………….….  140

“Fiorentina Günlüğü” : M.S.1354

 

Sir Thomas Gray ………………………………………….…  144

“Günlük Olaylar Basamakları” : M.S.1361

 

Jean Froissart ……………………………………………….. 145

“Joan Froissart’ın Günlüğü” : M.S.1362-1400

 

Sabellico ……………………………………………………….  148

“Venedik Tarihi” : M.S.1364

 

Geoffrey Chaucer ………..………………………………….  173

“Canterbury Hikâyeleri” : M.S.1369

 

Jean d’Arras – La Couldrette …………………………..  174

“Melusine” : M.S.1382

 

John Capgrave ………………………………………………. 190

“İngiltere’nin Günlüğü” : M.S.1417

 

Rieter Ailesi …………………………………………………..  208

“Rieter Ailesinin Tuttukları Notlar” . M.S.1384-1608/9

Nicolai de Marthono ……………………………………….  213

“Resmi Kayıt Defteri Yazıcısı (Noter)

Nicolai de Marthono’nun Kutsal Topraklar’a Yaptığı

Uzun Seyahat” : M.S.1394

 

O. D’anglure …………………………………………………..  229

“Kıbrıs Adası Tarihi” : M.S.1395-96

 

Enguerrand de Monstrelet ………………………………. 233

“Günlük” : M.S.1409-1444

 

De Caumont ……………………………………………………  253

“Kudüs’e Uzun Seyahat” : M.S.1420

 

Bertrandon de la Brocquierre ………………………….. 256

“Anlatılar” : M.S.1432

 

Dhaheri (Şahin el Dhaheri) ………………………………  264

“Memlük İmparatorluğu’nun Kısaltılmış Coğrafik ve

Politik Tarihi” : M.S.1427-1428

 

Eneo Silvio de Piccolomini …………………………….… 275

“Eneo Silvio’nun Tüm Eserleri” : M.S.1427

 

Pero Tafur ……………………………………………………… 300

“Pero Tafur’un Dünyanın Değişik Yerlerine Yaptığı

Yolculuk” : M.S.1435-1439

 

Jorg Von Ehingen ……………………………………………  308

“El Yazması” : M.S.1455

 

William Wey …………………………………….………………313

“Gezi Notları” : M.S.1458

 

Gabrielle Capodilista ……………………………………..  314

“Kutsal Topraklar’ı Gezi Notları” : M.S.1458, 1485

 

Breytkopf ………………………………………………………  316

“Mükemmel Türk Padişahı ile Yapılan Yazışmaların

İçinde Geçenler” : M.S.1460

 

Barbaro ………………………………………………………...  319

“Mektuplar” : M.S.1471

 

Felix Faber …………………………………………………….  326

“Kutsal Topraklar’da, Arabistan’da ve Mısır’da Dolaşma

ve Uzun Seyahat” : M.S.1480-1483

 

Paul Walther ……………………………………………..…..  356

“Kutsal Topraklar’da (Sina Dağı’nda) ve Hem de

Azize Katerina Manastırı Gezi Notları” : M.S.1482

 

Pietro Bembo ………………………………………………….  363

“Venedik Tarihi” : M.S.1488

 

Pietro Casola …………………………………………………   374

“Rahip Pietro Casola’nın Kudüs’e Hac Ziyareti :

M.S.1494

 

Fra Francesco Suriano …………………………………..   390

“Kutsal Topraklar’ın Bilimsel İncelemesi” : M.S.1484

 

Bartolommeo Zamberti ……………………….…………… 394

“Kıbrıs Adası” : M.S.1485

 

Nicole Huen ……………………………………………………  396

“Uzun Seyahat” : M.S.1487

 

Frate R. P. Noe ……………………………………………….  402

“Venedik’ten Kutsal Topraklar’a ve Sina Dağı’na

Yolculuk” : M.S.1488

 

Martin Von Baumgarten ………………………………….  404

“Yolculuklar” : M.S.1508

 

Jacques Le Saige ……………………………………………  409

Kudüs’e Yapılan Hac Ziyareti” : M.S.1518

 

Yüz Eski Hikâye” (Anonim) ….………………………….. 424

“Roman” : M.S.1521

 

Benedetto Bordone ………………………………….………. 425

“Kıbrıs Adası” : M.S.1528

 

Denis Possot …………………………………….…………….. 430

“Notlar” : M.S.1533

 

Greffin Affagart ………………………….………………….. 439

“Kutsal Topraklar ile İlgili Anlatım” : M.S.1534

 

Jodicus De Meggen ………………………………….………. 441

“Lüzern Patriği Meggenli Jodicus’un

Kudüs’e Uzun Seyahati” : M.S.1542

 

 

Kelime Dizini ………………………….………………….….. 477

 

Resim Dizini ………………………….……………………….. 501

 

Harita Dizini ………………………….…………………..….. 505

 

Kaynakça ………………………….……………………….….. 507

 

Referans Kitapları Kodlaması…….…………..……….. 515

  

Ata ATUN ………………………….………………………..….. 517

Özgeçmiş ve yayınlar

 

 

BU KİTABIN HAZIRLANMASINDA

SAMTAY VAKFI

ARŞİVİNDEN YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

 

KİTAPLAR :

 

1) C. D. Cobham

Excerpta Cypria

1’nci baskı 1908, Cambridge, University Press, Kraus Reprint Co., Newyork, 1969. 

 

2) Theophilus A. H. Mogabgab

          Excerpts on Cyprus

Bölüm 2

Pusey Pres, Lefkoşa, 1941

 

3) Theophilus A. H. Mogabgab

          Excerpts on Cyprus

Bölüm 2

Pusey Pres, Lefkoşa, 1943

 

4) Theophilus A. H. Mogabgab

          Excerpts on Cyprus

Bölüm 3

Zavalli Pres, Lefkoşa, 1945

 

5) A. & J. A. Stylianou

          The painted churches of Cyprus

The Research Centre, Greek Communal Chamber, Cyprus

Mark & Moody Ltd. worcestershire, England, 1964

 

6) Suphi Rıza

Mağusa’da Tarihi Yerler

2’nci Baskı, Lefkoşa, KKTC, Bolan Printing, 1989.

 

7) T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları No : 2

            Türk Silâhlı Kuvvetleri Tarihi

         III’ncü Cilt, 3’ncü Kısım Eki,

Kıbrıs Seferi (1570-1571)

kitabı. Ankara, Genel Kurmay Basımevi, 1971.

 

8) Michael Foss

          People of the First Crusade

Creative Print and Design, Wales, 1997

 

9) Giovanni Mariti

          Travels in the island of Cyprus

Zeno Booksellers and Publishers, 1971

 

10) Hürriyet Matbaacılık

100 Ünlü Türk       

İstanbul, 1977

 

11) Abdülkadir Dedeoğlu

Osmanlılar Albümü

Osmanlı Yayınevi, İstanbul.

 

12) Antros Pavlides

Kıbrıs Tarihi

Filokipros, 1992, Nicosia.

 

13) Rita Severis

            Travelling Artists in Cyprus 1700-1960

Philip Wilson Publishers, London, 2000.

 

14) Vassos Karageorghis

          Cyprus

Nagel Publishers, Geneva, 1968

 

15) Colin Thubron

          The Venetians

Time-Life Boks, Amsterdam, 1980, 1982

 

16) Longman

The Early Modern Age

Hong Kong, 1989.

17) International Dictionary

            Milliyet Gazetecilik A.Ş., 1987.

 

18) Halil Giray

KKTC Yerleşim Birimleri

Gazimağusa ve İskele İlçeleri, Yürürlükteki ve Eski İsimler Listesi

 

19) H. D. Purcell

          Cyprus

Frederick A. Praeger, England, 1968

 

20) D. S. Chambers

          The Imperial Age of Venice 1380-1580

Thames and Hudson Ltd., London, 1970

 

21) KKTC Coğrafi İsimler Kataloğu

(Cilt – II), KKTC İskân Bakanlığı

 

22) The Early Modern Age.

            Hong Kong, 1989.

 

23) Ronald C. Jennings

                      Christians and Muslims in Otoman Cyprus and the Mediterranean World, 1571-1640

New York University Pres, Nwe York, 1992

 

24) Harry Charles Luke and Douglas James Jardine

          The Hand Book of Cyprus

Macmillan and Co. Ltd., London, 1920

 

25) Sir David Hunt

          Footprints in Cyprus

Trigrapgh, London, 1982

 

26) Michael & Hanka Lee

          Cyprus

Latimer Trend & Company Ltd, Plymouth, 1973

 

27) Sir David Hunt and Iro Hunt

          Caterina Cornaro

Trigrapgh, London, 1989

 

28) Rosamond Hanworth

          The Heritage of North Cyprus

Tezel Ofset & Printing Co. Ltd. Lefkoşa, 1989

 

29) Veronica Tatton-Brown

          Cyprus BC 7000 years of History

         W.S. Cowell Ltd., Iprwich, 1979            

 

30) Kevork Keshishian

          Famagusta Town and District, Cyprus

Zavallis Pres Ltd., Nicosia,  1985

 

31) Kevork Keshishian

          Romantic Cyprus

Printco Ltd., Nicosia,  1993

 

32) Papastavrou Papagathaggelou

          Morfes pu Agiasan tin Kypro

Idrima Papastavrou Papagathaggelou, Nicosia, 1998

 

33) Sir Geoge Hill

          A History of Cyprus

            Cilt I, II, III, IV

Cambridge University Press, 1940, 1949, 1972

 

34) Philip Newmann

          A Short History of Cyprus

Zavallis Pres Ltd., Nicosia,  1985

 

35) Doros Alastos

          Cyprus in History

Zeno Publishers Ltd., London, 1955

 

36) J. P. Foscolo

            Cyprus of J. P. Foscolo

Cultural Centre Cyprus Popular Bank, 1999

 

37) Diana Drake

          Guide to North Cyprus

Bradt Publications, London, 1993

 

38) Peter – Jürgen Albrecht

          Cyprus, A Travel Book

Havellia – publishing, London, 1994

 

39) Dr. Sina Kabaağaç ve Erdal Alova

          Latince Türkçe sözlük

Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1995

 

40) Birsen Çankaya ve Neval Barlas

          İtalyance-Türkçe ve Türkçe-İtalyanca Modern Sözlük

Eko Ofset, İstanbul, 2001

 

 

DİGİTAL (Elektronik) KİTAPLAR :

 

1) Encyclopaedia Britannica,

2001 Deluxe Edition. CD-Rom.

 

2) Random House Webster’s Electronic Dictionary and Theasurus.

College Edition Version 1. Copyright 1992, Reference Software International. CD-Rom.

 

3) Word Assistant Akıllı Sözlük Sürüm

1.0.0 ES Bilgisayar Ltd., 1999. CD-Rom.

 

4) Webster Publishing

Webster’s World Encyclopeadia 2002 CD-Rom.

 

1) Microsoft Encarta,

2004 Edition. CD-Rom.

 

 

 

ANSİKLOPEDİLER :

 

1) İbrahim Alaettin Gövsa :

Türk Meşhurları Ansiklopedisi.

         Yedigün. İstanbul, 1946.

 

2) Ana Yayıncılık :

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi

İstanbul, 1994.

 

3) Encyclopaedia Britannica Inc :

Encyclopaedia Britannica

         Universal Copyright. USA, 1966.

 

4) Filokypros E. E. Ltd.

Megali Kupriaki Egkuklopedia

Nicosia, 1985.

 

5) Webster Publishing :

            Webster’s World Encyclopeadia 2002 CD rom.

 

6) Meydan Larousse

            Büyük Lugat ve Ansiklopedi, Sabah Yayınları,İstanbul, 1992.

 

7) Oxford Ansiklopedik Sözlük

Yılmaz Yayınları A.Ş. Sabah Yayıncılık, İstanbul, 1990.

 

 

ATLASLAR :

 

1) A. Hadjipaschalis, M Iacovou

         Maps and Atlases

Bank of Cyprus, Nicosia 1989.

 

2) Hürriyet, Naumann & Göbel

Grosser Weltatlas

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İstanbul, 1993.

 

 

 

HARİTALAR :

 

1) Pierre Mortier

Map of Natolia, Asia Minor,

Anetore PHI. De la RUE. Amsterdam, 1700. 

 

2) Abraham Ortelius

Peregrinations divi Pauli Tyrus Corographicus

Antwerp, 1595.

 

3-Gabriel Bodenehr

Das Mittelaendische Meer, Augsburg, 1730.

 

4) Guiljelmus Et Iohannes Blaeu

Turcicum Imperium, Almanya, 1641.

 

5) Francois De L’isle

Tabula itineris Decies Mille.

P. du Val Geographe du Roy. Fransa.

 

6) Isaak Tirion

Nuova Carta del Europa Turchesca., Amsterdam.

 

7) R. Spofforth Sculp

A New Map of the Eastern Parts of Asia Minor.

1714, İngiltere.

 

8) George Braun -  Frans Hogenberg

Calaris-Malta-Rhodus-Famagusta. Civitates Orbis Terrarum.

Cologne, 1599.

 

9) Abraham Ortelıu

Cyprus Insula Laeta Choris, ….

Theatrum Orbis Terrarum, Antwerp, 1608.

 

10) Cornelis Claesz – Petrus Bertius

            Descripto Cypri, Caert-Throsoor, Amsterdam, 1603.

 

11) Gerard Mercator (Haritacı) - Jodocus Hondıus (Yayıncı)

Cyprus Insula, Amsterdam, 1607.

 

12) KKTC İskân Bakanlığı Harita Şubesi,

     TC. Harita Genel Komutanlığı, 1995

Kıbrıs Fiziki Haritası, Baskı : 1 THGK

 

13) J. Wyld Geographer

Map of Cyprus, London, 1878.

 

14) H. H. Kitchener

Island of Cyprus, London, 1882. 

 

15) A Visitor’s Map of Cyprus

            Department of Lands and Surveys, Cyprus, First Edition 1986, 4/94. 

 

16) Benedetto Bardone

            Venedik, 1534.

         Pierre Mortier – Philippe de La Rue

            Anatolia-AsiaMinor, Amsterdam, 1700.

 

17) Kemal Rüstem & Brother

Cyprus (North & South), 1989, Prepared by Oxford Cartographers.

 

18) Kıbrıs İdari Taksimat ve Karayolları Haritası

     MSB Harita Genel Müdürlüğü, 1972.

 

19) Lazkiyye

            Carte de L’empire Ottoman,

         Chez. CH. PICQUET, 1816 - 1836, Orleans, Fransa.

 

20) Les Estats de L’Empire des Turqs en Asie.

         Parle Sanson D’Aabberville. Geographe Ordinaire du Roy A

Paris, 1684