Sevdası Krallıklardan Bir Kent Leucosia Lefkoşa - 3

Ata Atun
ISBN 975–6653–56-2

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz

Prof. Dr. Ata ATUN : …………………..………………………… viii

 

 

BELGE YAZARLARI

 

 Yazar                                                                                                  Sayfa

  

Archduke  LOUIS  SALVATOR of Austria

“Lefkoşa, Kıbrıs’ın Başkenti” : M.S. 1877 ..………..…………….………..         1

 

FRANZ VON LOHER

“Kıbrıs Tarihçesi” : M.S.1570 …….……………………………………….          75

 

Sir SAMUEL W. BAKER

“1879’da Gördüğüm Hali İle Kıbrıs” : M.S.1879 ………………………….. 108

 

DAVID GEORGE HOGART

“1888 Yılında Kıbrıs’ta Yapılan arkeolojik Gezinin Notları” : M.S.1888 ... 122

 

W. H. MALLOCK

“Büyülü Bir Adada (Kıbrıs’ta Bir Kış Tatili-1889)” : M.S.1889 …………..  124

 

Sir ROBERT BIDDULPH

“Kıbrıs ” : M.S.1889 ………………………………………………………  156               

HENRY RIDDER HAGGARD

“Uzun Bir Kış Yolculuğu” : M.S.1900 …………………………………… 160

 

BASIL STEWART

“Kıbrıs’la İlgili Deneyimlerim” : M.S.1904 ………………………………. 167

 

Albay A. O. GREEN

“Kıbrıs: Tarihi ve Bu Günkü Durumu

  Hakkında Kısa Bir Anlatım” : M.S.1914……………………………….…   179

 

Sir HARRY CHARLES LUKE, B. Litt., M.A.

DOUGLAS JAMES JARDINE, O.B.E.,M.A.

“Kıbrıs’ın El Kitabı” : M.S.1920 ……………………………..…………… 191

 

RUPERT GUNNIS

“Tarihi Kıbrıs” : M.S.1933 ………………………………………………..  198

 

H. V. MORTON

“Aziz Paul’un Yürüdüğü Yerlerde” : M.S.1934 …………………..……….  272

 

Sir HARRY LUKE

“Kıbrıs” : M.S.1957 ……………………………………………………….. 278

 

 Kelime Dizini ………………………….…………………….  294

 

Kaynakça …………………………..………………………... 305

 

Ata ATUN , Özgeçmiş …………...…………………………..  316

 

 

 

ÖNSÖZ

 

 SAMTAY Vakfı’nın (Mağusa Tarihini Araştırma ve yazın Vakfı) kuruluş ilkesi “Dünü bugüne, bu günü de yarına taşımak” olduğundan, üstendiği misyonu da özelde Mağusa, genelde Kıbrıs ile ilgili araştırma yapmak ve kitap halinde yayımlamaktır.

Bu nedenle de Tarihimizle ilgili araştırmalarımız bizi belgelere dayalı Kıbrıs Tarihini hazırlamaya yöneltmiş ve başlangıç da Kudüse Hacı olmaya giden Avrupalı gezginlerin kaleme aldıkları gezi notlarının çevirilerinin yapılarak “Milat Öncesinden Günümüze Kıbrıs Tarihi Üzerine Belgeler” adlı 3 ciltlik ve yaklaşık 1800 sayfalık kitapta toplanmasıyla yapılmıştır.

Bu güne değin eldeki belgelerin büyük çoğunluğu batı kaynaklı olduğundan Osmanlı arşivlerinin halka açılması, bize belgelere dayalı Kıbrıs Tarihini kitaplaştırmak konusunda yeni olanaklar sağlamıştır. Bundan sonraki Kıbrıs Tarihi üzerine yapacağımız çalışmalarımızın bir kaynağı da T.C. Başbakanlık Osmanlı arşivi  olacaktır.   

Vakfımızın yayınladığı kitapların çevirileri, orijinallerine sadık kalınarak, genel mana düzeyinde değil; birebir kelime ve konu çevirisi yapılarak ve hiçbir bölüm veya paragraf atılmadan yazılma özelliğine sahip kitaplardır. Çevirileri yaparken buna çok dikkat ettim.

Üç ciltlik LEUCO SIA (Lefkoşa) adlı eser, tarihte, asırlarca yer almış ve Kıbrıs Adası’nın kaderinde rol oynamış yasemin kokulu “Lefkoşa” şehrinin, bu güne değin bilinmeyen geçmişini okuyucularına ulaştırmak amacı ile hazırlandı.

Çocukluğumun bir bölümünün geçtiği Lefkoşa’yı, babamın bana hediye olarak aldığı bisikletle o dönemde sokak sokak gezdiğim için çok iyi bilmekteyim. Her binanın, her evin, her ağacın ve her sokağın ayrı bir anısı var bende.

Bu nedenle Lefkoşa şehri ile ilgili belgelerin ve kitapların çevirilerini yaparken hiç zorlanmadım, adeta yaşadım da diyebilirim. Şehir bana hiç yabancı değildi.

Elinizdeki bu son ciltte 12 ayrı yazarın metnini çevirmek kolay olmadı. Her yazarın kendi üslubu ve değişik yörelerin İngilizcelerine ve kültürlerine sahip olmaları nedeni ile bazen bir cümleyi veya bir paragrafı çevirmem saatlerimi aldı.

Yazarların bazı kelimeleri, yerel kültür farkından dolayı farklı manada kullanmaları ve birkaç yüzyıl öncesi kullanılan kelimelerin artık kullanımda olmaması, çeviri hızımı bayağı yavaşlattı.   

Çevirisi yapılan kitaplarda çok az resim bulunması, içeriğinin sadece kelimlerin anlatım gücü ile kısıtlı kalmış olmasına neden olduğundan, metin içeriğini görsel olarak zenginleştirebilmek ve olayları okuyucunun hayal gücüne yerleştirebilmek için her 2 sayfaya 1 adet resim konmasına çok gayret ettim.

Bulabildiğim resimleri, orijinallerine sadık kalarak koydum, bulamadıklarımı hayal gücümü kullanarak siyah beyaz olarak çizerek bu kitaba koydum.

 Umarım beğenirsiniz ve sizde benim gibi kitabı okurken geçmişe gider ve anlatılanları birebir düş dünyanızda yaşarsınız..

 

  

 

Prof. Dr. Ata ATUN

14 Mart 2012